Contact

Bestuur en Commissies

Bestuur: 
Het bestuur van de Wielervereniging La Rochelle bestaat uit 5 personen. Op de Algemene Ledenvergadering 2017 zijn de volgende bestuurleden benoemd.

  • Voorzitter: Jan Janssen
  • Secretaris: Bert Dirkx
  • Penningmeester: Richard Bergs
  • Bestuurslid (Fietszaken): Peter Schreurs
  • Bestuurslid (Kledingzaken): Marga Hendriks

 

Commissies:
De vereniging kent een aantal vaste commissies, waarin bestuursleden en andere leden van de vereniging zitting in hebben.