Bestuur en Commissies

Bestuur: 
Het bestuur van de Wielervereniging La Rochelle bestaat uit 5 personen. Op de laatste Algemene Ledenvergadering zijn de volgende bestuurleden benoemd.

 • Voorzitter: Robert Bovend’Eerdt
 • Secretaris: Sven Gijsen
 • Penningmeester: Richard Bergs
 • Bestuurslid (Fietszaken): Frank Beerens
 • Bestuurslid: Erik Janssen

 

Commissies:
De vereniging kent een aantal vaste commissies, waarin bestuursleden en andere leden van de vereniging zitting in hebben.

 • Route- Commissie: Peter Schreurs, Jan Janssen(jr), Bert Dirkx en Erik Janssen
  Op zondagmorgen en woensdag avond wordt er in de periode van de zomertijd (eind maart – eind oktober) gefietst en zorgt de Route commissie voor mooie en leuke routes. De leden van deze commissie zullen ook als navigator fungeren. Jan Janssen(sr) en Pascal Kierkels hebben zich ook beschikbaar gesteld als navigator.
 • Sponsor- Commissie: Martijn Diederen en Huub Ramaekers.
  Deze commissie zoekt en heeft contact met sponsoren die hun naam willen verbinden aan onze vereniging.
 • Kleding- Commissie: Bert Dirks, Marga Hendriks, Pascal Kierkels en Peter Schreurs
  Bij de wielersport is het dragen van de juiste kleding erg belangrijk. Ieder lid is verplicht een valhelm te dragen, maar daarnaast willen we graag dat al onze leden kunnen koersen in mooie en prettig zittende tenues.
 • Activiteiten- Commissie: Huub Ramaekers, Mark Presser, Michael Teeuwen en Raymond Crutzen.
  zij hebben tot doel elk jaar een leuke avond te organiseren voor de leden van de vereniging.
 • PR & media- Commissie: Pascal Kierkels, Richard Bergs, Martijn Diederen en Bert Dirks.
  zij zorgen ervoor dat er op een leuke en volledige wijze gecommuniceerd wordt over allerlei zaken die onze vereniging aangaan. Zij houden de website actueel en verzorgen de communicatie naar leden via met name Social Media. Zo staan onze leden in contact met elkaar via een whatssapp groep, waarmee leden afspreken wanneer er gefietst gaat worden. maar uiteraard worden foto’s en verhalen ook via Facebook gedeeld met de buitenwereld.
 • Kascontrole- Commissie: Peter van Rijt en Huub Ramaekers
  zij conroleren de boekhouding van onze vereniging.