Club Informatie

Bestuur en Commissies

Bestuur: 
Het bestuur van de Wielervereniging La Rochelle bestaat uit 5 personen. Op de laatste Algemene Ledenvergadering zijn de volgende bestuurleden benoemd.

  • Voorzitter: Robert Bovend’Eerdt
  • Secretaris: Sven Gijsen
  • Penningmeester: Richard Bergs
  • Bestuurslid (Fietszaken): Frank Beerens
  • Bestuurslid: Erik Janssen

 

Commissies:
De vereniging kent een aantal vaste commissies, waarin bestuursleden en andere leden van de vereniging zitting in hebben.

Sponsoren

Wielrennen is populair. Het geniet veel aandacht van kranten, internet, radio en televisie, mede ingegeven door het aantal nieuwe Nederlandse talenten.

Historie

In 2014 is de Wielervereniging La Rochelle opgericht. Een vereniging die elk jaar snel groeide in ledenaantal. Dat juist in 2014 de vereniging opgericht werd had 3 oorzaken.