Contact

Bestuur en Commissies

Bestuur: 
Het bestuur van de Wielervereniging La Rochelle bestaat uit 5 personen. Op de laatste Algemene Ledenvergadering zijn de volgende bestuurleden benoemd.

  • Voorzitter: Robert Bovend’Eerdt
  • Secretaris: Sven Gijsen
  • Penningmeester: Richard Bergs
  • Bestuurslid (Fietszaken): Frank Beerens
  • Bestuurslid: Erik Janssen

 

Commissies:
De vereniging kent een aantal vaste commissies, waarin bestuursleden en andere leden van de vereniging zitting in hebben.